Novinky

Braňte se vysokým nákladům za elektrickou energii!

Také Vy můžete díky slunečnímu záření snížit spotřebu z elektrorozvodné sítě, a tím legálně přibrzdit svůj elektroměr.

Pokud máte spotřebiče s trvalou spotřebou, stačí část energie během slunného dne získat ze solárních panelů a snížit tak odběr energie ze sítě.

Pokud uložíte 8 500 Kč do banky, jaké zhodnocení budete mít za rok? Pokud investujete stejnou částku do solární sady GridFree, získáte za rok nejméně 1 000 Kč úspory. To je zhodnocení 11,7 % p.a. Navíc u slunce máte plnou jistotu, že nezkrachuje!

Zajistíme pro Vás návrh a instalaci systému pro úsporu elektrické energie.