Iris Hotel Eden

Iris Hotel Eden v Praze je čtyřhvězdičkový hotel začleněný do samotné struktury stadionu Eden Arena

Zadáním zákazníka bylo vyřešit přenos televizního signálu po strukturované kabeláži, vzhledem k chybějícím televizním rozvodům, což je vcelku netradiční řešení.

Systém společné televizní antény (STA) zajišťuje satelitní příjem televizních programů. Byl navržen datový rozvaděč pro převod televizních programů do datové sítě, realizován přenos do jednotlivých pokojů s příjmem pomocí IP set-top boxů pro ovládání programů.

Webový odkaz: www.iris-edenhotel.com

Služby na zakázce

Projekce Montáž

Oblast

Ostatní

Použité systémy

STA