Náš tým

Zkušenosti na prvním místě

Celý náš tým spolupracuje se zaměřením na naše zákazníky.

Dobré vztahy ve firmě se promítají do všech našich činností. Na prvním místě byla vždy Vaše spokojenost a kvalita provedených prací. Na společných poradách řešíme požadavky našich zákazníků, ne grafy hosp. výsledků a vývoj zisku.

Jsme přesvědčeni, že Vaše spokojenost přinese i nám dobrou prosperitu. Neustále se zaměřujeme na profesionální vystupování všech našich pracovníků, dbáme o zvyšování kvalifikace celého týmu, pravidelná školení. Dbáme o oblékání pracovníků, používání kvalitního nářadí a zajištění jejich bezpečnosti.


Díky dlouholetému působení na trhu a trvalému sledování trendů v oborech naší činnosti jsme schopni nabídnout opravdu velmi širokou základnu výrobců a zařízení. Nejsme firma s úzkou specializací, ale nabízíme to, co je na trhu pro naše zákazníky zajímavé. Na rozdíl od konkurence Vám nemusíme měnit Vaše funkční zařízení, které neznáme, za nové, se kterým si poradíme. Nemusíte se ptát, co umíme, ale řeknete, co potřebujete.

Celý náš tým zajišťuje jak administrativní zázemí firmy, tak kompletní průchod zakázek od projekce, nabídky, realizace, revize a servisu.