Úvodem

Pár slov o nás

V naší firmě pracuje sedm zaměstnanců, z nichž dva jsou specializovaní montážní technici a dva se soustředí na technický servis.

Technické vybavení naší firmy se sestává z osobních vozů (dvě Fabie Praktik a Logan) a disponujeme veškerou lehkou montážní technikou, včetně fréz a kompresoru pro zafukování optických vláken. V místě sídla firmy máme dostatečné skladovací prostory a garáže pro služební vozidla.
Vlastníme příslušné konfigurační programy pro ústředny EPS MENVIER, ZETTLER, SCHRANK, LITES/EZS Galaxy -500-512, DOMINUS, včetně příslušné měřící techniky a náhradních dílů. Pro všechny systémy jsou zajišťovány náhradní díly k výměně poškozeného zařízení, a to ve spolupráci s distributory systémů. Pro zajištění opravy videotechniky zajišťujeme náhradní díly pro nepřetržitý provoz CCTV.
Mezi naše výrobce s oprávněním pro montáž a servis patří LITES, ZETTLER-TYCO, MENVIER, BOSCH, MICROTECH SECURITY, ADE, ABLOY, FIDES, COMINFO, GEOVISION, SONY, MICROTIK a ABB.
Servis je poskytován podle potřeb uživatele po celých 24 hodin s nástupem do 3, 6, 12 či 24 hodin od nahlášení poruchy.

Garance za kvalitu služeb

Garantujeme kvalitu našich služeb především tím, že zakázky provádí naši vlastní pracovníci. Také jsme certifikovaná firma v rámci dodávaných služeb a zařízení ISO 9001.
Poskytujeme záruční dobu na nově instalované systémy 24 měsíců dle typu zařízení. Doba po kterou provádíme pozáruční servis, činí minimálně 10 let. Na zařízení vyměněné při opravách se vztahuje záruční doba 1 rok v závislosti na typu zařízení.
Firma disponuje skladovými zásobami nejpoužívanějších dílů, včetně montovaných systémů.
Všechny práce provádíme v souladu s platnými ČSN (chráněné označení českých technických norem). Při montáži jsou dodržovány předpisy o bezpečnosti a o ochraně zdraví při práci. Výrobky (zařízení), které jsou Vám dodávány, vyhovují zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízení vlády).