Slovník pojmů

EPS - Elektrická požární signalizace

Jedná se o zařízení a systémy, které zajišťují pomocí automatických nebo manuálních hlásičů včasnou signalizaci požáru. Tyto systémy realizujeme pro malé objekty až po velké areály. Hlásiče mohou být autonomní, tedy samostatně pracující a signalizující, nebo jsou signály z hlásičů požárů přijímány ústřednou EPS. Do naší nabídky spadají systémy konvenční, adresovatelné, analogové s logikou, a to v drátovém či bezdrátovém provedení. Nabízíme bodové hlásiče kouře, teploty, plamene, CO a dalších plynů. Dále hlásiče lineární paprskové, hlásiče nasávací, teplotní kabely, termokamery, videodetekce kouře a plamene, manuální tlačítkové hlásiče. Požár může být signalizován akusticky, opticky či hlasově, záleží na preferovaném způsobu. Systémy mají výstupní prvky pro ovládání a signalizaci, mezi které patří ovládání dveří, světlíků, turniketů, vzduchotechniky a hašení požáru. Vybavujeme systémy též zařízeními pro hasiče, jako klíčové trezory a ovládací tabla. Ohlášení poplachu je možné místně, přenosem poplachu po telefonním vedení, na mobilní telefon nebo přes internet přímo na hlídací službu nebo hasičský záchranný sbor pro zajištění rychlého zásahu. Také zajistíme propojení s informačním nebo evakuačním rozhlasem a systémy zabezpečení a ovládání objektu.

Výše uvedené Vám navrhneme, vyprojektujeme, zrealizujeme, vyhotovíme revizi a poskytneme i pozáruční servis.