Slovník pojmů

PBZ - Požárně bezpečnostní zařízení

Jedná se o zařízení a systémy, které zajišťují pomocí automatických nebo manuálních hlásičů včasnou signalizaci požáru, nebo jsou navazujícími zařízeními, např. pro ovládání dveří, světlíků, turniketů, vzduchotechniky, odvodů kouře, samohasicích systémů apod. Můžete si vybrat mezi systémy pro malé objekty, jako rodinné domy, až po velké areály. Hlásiče mohou být autonomní (samostatně pracující a signalizující) nebo jsou signály z hlásičů přijímány specializovanou ústřednou. Do naší nabídky spadají systémy konvenční, adresovatelné, analogové s logikou, a to v drátovém i bezdrátovém provedení. Lze vybírat mezi hlásiči kouře, teploty, plamene, CO a jiných plynů. Rovněž Vám můžeme nabídnout lineární paprskové hlásiče pro velké haly, nasávací hlásiče pro speciální výrobní provozy, teplotní kabely či lineární termodiferenciální systémy pro tunely, termokamery, videodetekci kouře a plamene, či manuální tlačítkové hlásiče do různých prostředí. Vybavujeme systémy též zařízeními pro hasiče, jako klíčové trezory a ovládací tabla. Ohlášení poplachu je možné místně, přenosem poplachu po telefonním vedení, na mobilní telefon nebo přes internet přímo na hlídací službu nebo hasičský záchranný sbor pro zajištění včasného zásahu. Také zajistíme propojení s informačním nebo evakuačním rozhlasem a systémy zabezpečení, elektrické požární signalizace a ovládání objektu.

Výše uvedené Vám navrhneme, vyprojektujeme, zrealizujeme, vyhotovíme revizi a poskytneme i pozáruční servis.